Min baggrund

Jeg hedder Mette Thyghøj. Jeg har en kandidat grad i psykologi, og jeg er uddannet psykoterapeut, supervisor og coach.


Jeg har 21 års erfaring med psykoterapi (individuel, par, familie og

gruppeterapi).


Aktuelt arbejder jeg meget indenfor voldsområdet gennem organisationerne Institut Mod Vold, Exitcirklen og Projekt Qværk.


I Exitcirklen er jeg leder af grupperne på Sjælland (Hillerød, Køge og Næstved) og faciliterer grupper for voldsramte i disse områder. I projekt Qværk faciliterer jeg grupper for tidligere voldsramte.


Jeg er medejer af Institut Mod Vold, der er et fællesskab af psykologer/psykoterapeuter der arbejder på at skabe mere voldsfaglighed på landsplan og flere tilbud til voldsramte og

voldsudøvere, se http://www.institutmodvold.dk Aktuelt udbyder vi også en uddannelse i voldshåndtering, se nærmere herom på vores hjemmeside.


Ved siden af disse funktioner er jeg privatpraktiserende, hvor jeg underviser, superviserer, coacher og udfører psykoterapi.


Jeg har en stærk profil i forhold til at arbejde med socialt udsatte, idet jeg arbejder indenfor voldsområdet og superviserer personale indenfor psykiatri, misbrug, handicap og voldsområdet. Jeg har udover voldsområdet arbejdet på hjemløseområdet og

indenfor misbrugsbehandling. Her har jeg haft forskellige funktioner – misbrugsbehandler, koordinator, underviser, mellemleder for en misbrugsbehandlingsenhed og som leder for en hjemløseafdeling for unge hjemløse. Aktuelt udbydes også en 1-årig narrativ grunduddannelse i socialt arbejde, se nærmere beskrivelse under fanen “uddannelse.”


Jeg har særlig erfaring med og interesse for poststrukturalistiske tilgange, herunder

narrative, systemiske og responsbaserede metoder. Jeg har erfaring med at

udvikle kurser, workshops og uddannelser, og jeg har sammen med en

kollega udviklet Center for Forsorg og Behandlings Narrative Misbrugsuddannelse i Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden.


Uddannelser

 • EMDR- traumeuddannelse (2022)
 • Specialistuddannelse i Narrativ psykoterapi fra DISPUK (2017-2018).
 • Narrativ familieterapeutisk uddannelse fra DISPUK (2015-2016).
 • Supervisionsuddannelse (2014-2015).
 • Coachinguddannelse fra Attractor/Rambøll (certificeret CMCC-coach) (2013-2014).Universitetsuddannelse i psykologi (cand.mag. 2012).
 • Lederuddannelse fra CairosConsult (2007-2008).
 • Gruppeterapeutisk uddannelse fra Familieterapeutisk Center, KBH (2005-2006).
 • Systemisk og narrativ uddannelse fra DISPUK (2003-2006).
 • Socialrådgiveruddannelsen i Odense (1996-1999).

Kurser

 • SARA-V3 Social Styrelsens Risikovurderingskursus ved Pernille Christel Bak, 1. dag (2023)
 • Voldens mikro og makro tacklinger ved Dr. Allan Wade, Narrative Perspektiver, 1. dag (2019).
 • Voldens psykologi med psykolog Per Isdal TUBA, 1 dag, (2019).VOLDsom Arv, Tubakonference 2019 bl.a. med psykolog Per Isdal (2019).
 • Michael White aftner med Allan Holmgren på DISPUK (2017-2020).
 • Hvordan kan vi reducere volden i hverdagen? Vold, skam og skyld ved professor og psykiater James Gilligan 1. dag (2018).
 • Hvordan kvinder mister deres handlekraft: Feminisme, psykologi og terapi med Carol Gilligan afholdt på DISPUK 1. dag (2018).
 • Narrativ konflikthåndtering og meditation ved professor John Winslade på DISPUK 1. dag (2016).
 • Nordisk konference og workshop i Motivational Interviewing (MI) i Linköping, Sverige (2013).
 • MI-Workshop: Kursus i Motivering Interviewing ved Certificeret Gitte Bergenhagen og Anna Cosar (Nordsjællands Misbrugscenter) (2011, 2012, 2013, 2015) 2 dage pr. år.
 • Kognitiv gruppeterapi ved Cand. psych. Ved Wattargruppen/Kognitiv Psykologcenter. KBH. I alt 3 dage afholdt i (2007-2008).
 • Introductory workshop the Marlborough model of multiple family therapy by Eia Asen 1 dag (2007).
 • Marlborough Masterclass ved Eia Asen, Brenda McHugh, Niel Dawson og Derek Taylor arrangeret af Nordic Interventions. Et 3 dages kursus med fokus på flerfamilieterapi (2007).
 • Løsningfokuseret rådgivning af misbrugere ved Henrik Petersen, Solution. I alt 21 timer (2001).

Erhvervserfaring

 • Institut Mod Vold (2021 – )
 • Qværk (2021-2022)
 • Exitcirklen (2021-2022)
 • Lev uden vold (2018-2021)
 • Novatales (2015-)
 • Center for Forsorg og Behandling (2001-2018).
 • Alkoholbehandlingscenteret,Ringkøbing Amt (1999-2001).

Supervisionserfaring

 • Supervisor for Dansk Kvinde Samfund (2022 – )
 • Supervisor for Voksenrådgivningen, Hvidovre Kommune (2022- )
 • Supervisor for Jobcentret Brøndby, Ungehuset (2022 – 2023 )
 • Supervisor for Foreningen Medusa – Et Liv Uden Vold (2022 – 2023 )
 • Supervisor for Haven Krisecenter (2022 -)
 • Supervisor i Albertslund Kommune for Familieafsnittet (2021 – )
 • Supervisor for Den Sociale Udviklingsfond (SUF) i Hillerød (2021 -).
 • Supervisor for Exitcirklen (2021 – ).
 • Supervisor for Næstved Krisecenter (2021-).
 • Supervisor for Sporskift forsorgshjem (2021-).
 • Supervisor for Tåstrup Krisecenter (2021-).
 • Supervisor for HOV i Mødrehjælpen (2021-2022).
 • Supervisor for Holdepunkt i Mødrehjælpen (2020-).
 • Supervisor for Albertslunds Krisecenter (2020-2021)
 • Jungshoved Krisecenter (2020-2021).
 • Supervisor for Albertslunds forsorgshjem – LATA (2020-2021).
 • Supervisor for Teglporten Rusmiddelcenter (2020-).
 • Supervisor for Haslev Krisecenter (2019 – 2020).
 • Supervisor for Hotlinen i Lev Uden Vold (2018 –2020 ).
 • Supervisor for Gribskov Misbrugsbehandling (2015-).
 • Supervisor for Lindegården, Fredensborg Kommune: Handicapområdet (2016 -).
 • Supervisor for Voksenstøtten i Gribskov Kommune: Social psykiatrien og handicapområdet (2017-).
 • Supervisor for socialpsykiatrisk botilbud, Fabianhus (2016-2017 og 2022- ).
 • Supervisor for værkstedspersonalet i CFB på Hjemløseområdet (2016).

Undervisningserfaring

 • Center for Forsorg og Behandlings 1-årige narrative misbrugsuddannelse (2015-2018).
 • Fabianhus – Socialpsykiatrisk botilbud, Gribskov Kommune, 1-årig narrativ uddannelse Gribskov kommune (2015-2016).
 • Fabianhus – Overbygningmoduler med fokus på Narrativ metode indenfor psykiatri, krop, traumer og skyld og skam (2016-2017).
 • Geelsgårdskolen – 2 dages kursus i narrativ metode (2015).
 • Workshops i CFB i rusmiddelorienteret misbrugsbehandling (2016).
 • Pilotprojekt om misbrugsbehandling og psykiatri på Orion (et socialpsykiatrisk bosted under Region Hovedstaden) (2017-2018).
 • Voksenstøtten, Gribskov Kommune, 1-årig narrativ uddannelse (2017-2018).
 • Introduktionskursus til narrativ metode, Lindegården (2017 og 2018).
 • Gæsteunderviser på Professionshøjskolen Metropol (socialrådgiveruddannelsen) i metodefag om narrativ metode, misbrugsbehandling og gruppebehandling (2018-2020).
 • Narrativ misbrugsuddannelse for Gribskov Misbrugsbehandling i alt 12 dage (2018-2019).
 • Afholder kurser/underviser i Lev Uden Vold om vold (2018-).
 • Kursus i Løsningsfokuseret terapi til Dansk Blindesamfund, 1 dag, (2019).
 • Undervisning i narrativ voldshåndtering, 1 dag, Voksenstøtten Gribskov (2020).
 • Kursus i Løsningsfokuseret gruppebehandling til Dansk Blindesamfund, 1 dag, (2020).Introduktionskursus i Narrativ metode (3 dage) for Voksenstøtten Gribsskov, Fabianhus og Gribskov Misbrugsbehandling (2020).
 • Temadag i Mødrehjælpen – Holdepunkt om trivsel (2021)
 • Undervisning i narrativ metode og den motiverende samtale 3 x 3 timer, Skiftespor forsorgshjem (2021 og i 2022).
 • Undervisning i løsningsfokuseret metode i Dansk Blinde Samfund (2022)
 • Undervisning på Joannahuset i vold i nære relationer (2022)
 • Undervisning i narrativ og responsbaseret metode i et voldsfagligt perspektiv til Frederiksværk krisecenter 3 dage (2022).
 • Oplæg om traumehåndtering på Exiteducation, Exitcirklen (2022)
 • Temadag for Næstved Krisecenter og samarbejde og trivsel (2022)
 • Undervisning for Bydelsmødre, Køge, i Vold i nære relationer (2022)
 • Undervisning, Haven Krisecenter, Traume- og konflikthåndtering (2022)
 • 1-årig uddannelse i håndtering af vold i nære relationer (2021 – )
 • Diverse kurser og uddannelser vedr. vold i nære relationer gennem Institut Mod Vold (2022-)

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesmedlem i STOKs (Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation) bestyrelse http://www.danskstok.dk/ (2017-2019).

Bestyrelsesmedlem i Institut Mod Vold (2021 -)