Supervision/Coaching

Jeg er både uddannet supervisor og certificeret coach – EMCC senior practitioner level fra Attractor/Rambøll. I supervision/coaching benytter jeg de narrative og systemiske metoder.


Formålet med supervision/coaching er at understøtte faglig og personlig udvikling i arbejdslivet, og supervisionen/coachingen henvender sig til såvel privatpersoner som fagpersoner, både indenfor det private og offentlige. Jeg er som supervisor optaget af at skabe refleksionsrum, hvor der er plads til de mange stemmer, og hvor forskellighed ses som mulighed for at skabe nye forståelser. Dette gøres ved at indtage en nysgerrig og ikke-vidende position, hvor der arbejdes med folks egne idéer og erfaringer.

Supervision og coaching kan både foregå med 1:1 kontakt og i teams.